BELIEVERS EMBLEM MINISTRIES INT'L
Mark 16:17: "Deze dingen volgen hen die geloven..."

Onze wekelijkse activiteiten in Antwerpen zijn de volgende:

Op afspraak:

Raadpleging bij de gastheer Reverend Frank Uwaila 0495/87.76.25.

Elke zaterdag van 16h00 - 17h00:

Gebedsbijeenkomst

Elke woensdag van 18h30 - 20h00:

Bijbelstudie op verschillende plaatsen

Elke vrijdag van 18h30 - 20h00:

Herlevingsdienst

Elke zaterdag van 14h00 - 18h00:

Samenkomst van het koor

Elke zondag van 11h00 - 14h00:

Zondagsschool gevolgd door de zondagsdienst